ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ START UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΚάθε άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τις ραγδαίες αλλαγές γύρω του, αντιλαμβάνεται ότι το εργασιακό μοντέλο  Αφεντικό-Μισθός-ΙΚΑ είναι ένα μοντέλο που έφτασε στο τέλος του. Ετσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν να ξεκινήσουν άμεσα μια Νέα δική τους Επαγγελματική δραστηριότητα. 

Μια Νέα επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει οποσδήποτε για νε είναι επιτυχημένη να έχει 3 βασικές αρχές. Η πρώτη είναι να μην έχει αρχικό κεφάλαιο επένδυσης αλλά μόνο επένδυση χρόνου ώστε να μην υπάρχει καθόλου ρίσκο. Η δεύτερη είναι να βασίζεται σε εκπαίδευση και τεχνογνωσία ώστε να εξασφαλισθεί άμεσο αλλά και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Η τρίτη είναι η εκπαίδευση να είναι βιωματικού χαρακτήρα ώστε να υπάρχει άμεση εφαρμογή και κέρδος απο την πρώτη στιγμή και σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ενα απο τα ποιό σημαντικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης είναι να υπάρχουν πολλοί επιτυχημένοι που με τελείως διαφορετικά backgrounds και ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων, ακολουθώντας αυτή την εκπαίδευση, να έχουν δημιουργήσει ήδη καριέρα και να αμοίβονται σήμερα πολύ καλά ανεξαρτήτως κρίσης.

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται οι κύριοι άξονες τόσο της Βασικής όσο και της Προχωρημένης Εκπαίδευσης που εξασφαλίζουν στην START UP επιχειρηματικότητα άμεση και χειροπιαστή επιτυχία και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ        


1. Πολυεπίπεδο Marketing                                             


2.Δικτυακή ανάπτυξη              
                                      
3. Αρχές Επιχειρηματικότητας                                       

4. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού     
                    
5. Απευθείας Πωλήσεις                                                   

6. Ανάπτυξη Προϊοντικής & δυκτιακής Λογικής                               

7.Στοχοθέτηση για άμεσα αποτελέσματα                     

8. Αρχές επένδυσης χρόνου                                           

9. Διαχείριση Επιτυχίας                                              

10. Άμεσες εφαρμογές         

                                         

  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                           

       1. Δικτυακό Marketing

      2. Δαιχείριση Δικτυακής ανάπτυξης
 
      3. Αρχές Ηγεσίας

     4. Δημόσιες σχέσεις.

     5.  Διαχείριση Δικτύου

     6. Διαπραγμάτευση

    7. Διαχείριση αποτελεσμάτων

    8. Μηδενικό Ρίσκο

    9. Κλίμακα Καριέρας

   10. Δημιουργία στελεχών


   11. Επιχειρηματικός Στρατηγικός σχεδιασμός    12. Νέες Τεχνολογίες    14. Τεχνογνωσία διαχείρισης δικτύων    15. Τοπική και υπερτοπική ανάπτυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: